Karte Klub Detva

 

Kontaktná osoba:   Dušan Sloboda
Adresa:   Obráncov mieru 8 
    962 12 Detva
     
Telefón:   +421 910 939784