HISTÓRIA KLUBU

Začiatky trénovania karate v Detve sa spájajú s rokmi 1981 - 1982, avšak za oficiálny rok vzniku klubu sa považuje rok 1987.
Od roku 2000 funguje klub ako občianske združenie.

Jeho zakladateľmi boli: Peter Vanka, Ján Klimo, Dušan Sloboda a Jaroslav Buček.

V začiatkoch mal klub približne 20 - 30 členov, co sa samozrejme menilo aj s rastúcou popularitou tohto športu v Detve.

K výrazným úspechom klubu prispel príchod nového štatutárneho zástupcu Mgr. Bohdana Dekréta.

Počas svojej dlhoročnej existencie dosiahli pretekári tohto klubu početné úspechy. Za všetky spomenieme:

- 2. miesto Dušana Slobodu na M ČSFR v roku 1992
- 1. miesto Moniky Bónišovej na MSR v roku 1993
- 6. až 8. miesto Moniky Bónišovej na Majstrovstvách Európy v Prahe
- účasť Dušana Slobodu rovnako na ME v Prahe
- 1. miesto Moniky Bónišovej na MSR v roku 1994 (Zvolen)
- 1. miesto Dušana Slobodu na MSR v roku 1994 (Zvolen)
- 6. až 8. miesto Dušana Slobodu ME ANGLICKO BHIRMINGHAM 1994
- účasť Dušana Slobodu na Majstrovstvách sveta v Malajzii
- 1. miesto Dušana Slobodu na MSR v roku 1995

Ďalší úspešní reprezentanti:

Marián Baláž (Majster SR)
Peter Kucej (Majster SR)
Lukáš Peknušiak (2. miesto na MSR)
Linda Filipovičová (Majsterka SR)
Eva Medveďová (Európsky pohár)

Medailisti z MSR:

Miroslav Pham
Ján Kapec
Roman Dekrét
Michaela Budáčová
Tomáš Odzgan
a ďalší

Mnohí z nich sa venujú tomuto náročnému športu aj naďalej, a to buď profesionálne -
Dušan Sloboda (tréner Karate klubu v Detve, ktorí sa aktívne venuje výchove mladých športovcov),
alebo rekreačne - Roman Kortiš, Silvia Kortišová a Jozef Libiak.